Piotr Jaworski Przewodniczący Koła PO Białołęka

„Ze wszystkich sił”

Troska o rozwój Białołęki, a w szczególności młodego pokolenia, to dla mnie ogromny zaszczyt, ale też wielka odpowiedzialność. Tylko w latach 2013-2016 r. jako burmistrz Białołęki pozyskałem środki na budowę kilkunastu nowych placówek oświatowych. Uważam jednak, że to i tak za mało dla rozwijającej się Białołęki.

Na Białołęce jest jeszcze dużo do zrobienia.

Wierzę, że warto pokonać nawet największe przeszkody i – podążając za słowami pewnego pisarza – „domagać się dla Białołęki – ze wszystkich sił – tego, czego pragnie.” Piotr Jaworski

Dziękuję !

Szanowni Państwo,

W listopadzie 2014 r. w demokratycznych wyborach samorządowych Platforma Obywatelska uzyskała 12 z 23 mandatów w Radzie Dzielnicy Białołęka. Pomimo uzyskania samodzielnej większości postanowiliśmy współrządzić z najstarszym lokalnym ugrupowaniem na Białołęce – Wspólnotą Samorządową Gospodarność. Natomiast ja, kandydując do Rady m.st. Warszawy, otrzymałem na samej Białołęce rekordową w historii liczbę ponad 5,5 tysiąca głosów. Odebrałem to jako wyraz poparcia dla mojego programu, ale także dla podejmowanych przeze mnie działań jako burmistrza Białołęki, którym zostałem w 2013 r. Dlatego też podjąłem decyzję o rezygnacji z zaszczytnej funkcji radnego m.st. Warszawy, aby dokończyć pracę jako burmistrz na rzecz rozwoju Białołęki, funkcjonującej nie jako gmina, a jako jednostka pomocnicza gminy, jaką jest miasto stołeczne Warszawa.
W czasie pełnienia przeze mnie funkcji burmistrza, dzięki konstruktywnej współpracy z Prezydentem i Radą m.st. Warszawy, pozyskałem dla Białołęki rekordowe nie tylko na skalę warszawską, ale także nadzwyczajne w skali całego kraju finansowanie budowy nowych placówek oświatowych. Liczba wpisanych do budżetu i zrealizowanych w czasie mojego urzędowania nowych placówek wynosi 22. To znacznie więcej niż łączna liczba obiektów oświatowych wybudowanych w okresie samorządności Białołęki do 2013 roku. Ponadto doprowadziłem do przekazania do budżetu dzielnicy znaczących środków na budowę infrastruktury drogowej, sportowo-rekreacyjnej oraz kulturalnej. Zwieńczeniem moich zabiegów na rzecz rozwoju dzielnicy było pozyskanie istotnego zastrzyku finansowego w postaci przyznanych Białołęce dodatkowych środków inwestycyjnych na lata 2016-2022. Odpowiednio wykorzystana kwota 145 mln złotych mogłaby pozwolić na infrastrukturalny skok naszej dzielnicy. Wśród kilkudziesięciu planowanych nowych inwestycji dzielnicowych wymienię tylko długo oczekiwany drugi na Białołęce basen.
Niestety, z całkowicie niezrozumiałych powodów z końcem 2015. szeregi PO opuściło troje radnych, niszcząc wypracowaną współpracę oraz łamiąc zobowiązanie dane mieszkańcom Białołęki, którzy w ostatnich wyborach poparli kandydatury tych radnych m.in z tego powodu, że znaleźli się na listach określonego ugrupowania. Niespodziewane odejście trójki radnych nie zostało poprzedzone z ich strony żadnymi sygnałami o zastrzeżeniach do pracy mojej, czy kierowanego przeze mnie urzędu. Utwierdza mnie to w przekonaniu, że prawdziwym powodem tego działania była osobista zemsta jednego z radnych, Marcina Korowaja, za rzekome nieznalezienie się na liście kandydatów do parlamentu w czasie ostatnich wyborów oraz polityczny koniunkturalizm związany ze zmianą partii rządzącej Polską w przypadku pozostałych. Z przykrością stwierdzam, że jest to druzgocące podejście do pełnionej przez tychże radnych funkcji reprezentantów lokalnej społeczności. Obecnie najważniejszym aspektem ich działalności jest nagonka medialna oraz dążenie do odwołania burmistrza, który „nie załatwił dla Białołęki metra”, pomimo że ma to niewiele wspólnego z uprawnieniami władz dzielnicy.

Ta polityczna awantura, do której w konsekwencji doprowadzono, odbywała się przy drastycznym naruszeniu procedur prawnych. Opozycyjnym radnym, kierowanym przez radnych z PiS, nie zależało na zgodnej z prawem zmianie władz dzielnicy, a tylko na wprowadzeniu jak największego chaosu na Białołęce.

Na szczęście 10 marca 2016 r. w samorządzie Białołęki zwyciężył rozsądek i kompromis. Rada Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wybrała nowy Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w składzie:
Ilona Soja-Kozłowska (Platforma Obywtelska) – Burmistrz Dzielnicy Białołęka
Jacek Poddębniak (Gospodarność)- Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka
Marcin Adamkiewicz (Inicjatywa Mieszkańców Białołęki) – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka
Jako ustępujący Burmistrz Dzielnicy Białołęka mogę powiedzieć, że ten skład Zarządu daje szanse dokończenia i realizacji wielu istotnych inwestycji dla mieszkańców Białołęki.

Mam nadzieję, że w przyszłości będę miał przyjemność i okazję zaangażować się ponownie w służbę na rzecz mieszkańców Białołęki i Warszawy. Swoją dotychczasową pracę, której się w pełni poświęcałem, starałem się wykonywać zawsze z maksymalnym zaangażowaniem, sumiennie i rzetelnie. Jeszcze raz dziękuję Państwu za okazywane mi wielokrotnie zaufanie, dzięki któremu przez blisko 10 lat jako radny i burmistrz mogłem działać dla Białołęki, której jestem mieszkańcem.

Z wyrazami szacunku.
Piotr Jaworski

Chociaż z poprzednimi władzami Białołęka nie zawsze mi było po drodze, to muszę przyznać, że od chwili objęcia fotela burmistrza przez Piotra Jaworskiego Białołęka „przyspieszyła” jak chyba nigdy wcześniej. Uruchomienie szeregu nowych inwestycji, zwłaszcza oświatowych, nowoczesna wizja kultury i sportu, trafny dobór współpracowników, umiejętności koncyliacyjne i autentyczne prowadzenie dialogu z różnymi środowiskami ponad podziałami politycznymi… – to niekwestionowane sukcesy Piotra, powodujące, że nasza dzielnica przestaje być peryferyjną sypialnią. Ale nade wszystko Piotr Jaworski jest człowiekiem, którego PASJĄ JEST BIAŁOŁĘKA. I to wydaje się najcenniejsze. Mocno trzymam kciuki, żeby mógł tę pasję realizować przez długie lata dla naszego wspólnego pożytku. Bartłomiej Włodkowski

Prezes Fundacji AVE, Przewodniczący DKDS Białołęka.

Jako długoletni samorządowiec o Piotrze Jaworskim mogę powiedzieć, na pewno, że jest niebywale SKUTECZNY. To dzięki jego zaangażowaniu Białołęka pozyskała rekordowe środki na realizację wielu szkół, przedszkoli, żłobków, terenów sportowych i infrastruktury drogowej. Piotr Jerzy Smoczyński

Samorządowiec, Dzielnica Białołęka

Piotr to osoba, która doskonale zna problemy małych i średnich przedsiębiorców. Przez wiele lat walczył o ich prawa w ramach samorządu gospodarczego. Jerzy Szewczak

Mały przedsiębiorca, Praga Północ

Lubię chodzić z córkami na spacery do parku, który ma bardzo ładną nazwę – Magiczny. Jest tam drewniany plac zabaw i specjalna dróżka do jazdy na hulajnodze. Dla mnie jako matki jest to bardzo ważne aby moje dzieci miały miejsce do radosnego dzieciństwa. Moje dzieci mogłyby w magicznym parku spędzać całe dnie. Wiem, że to dzięki naszemu Burmistrzowi powstało to długo oczekiwane miejsce. Marzena

Mama Izy i Mileny, Białołęka

ZE WSZYSTKICH SIŁ DLA BIAŁOŁĘKI

Troska o rozwój Białołęki, a w szczególności młodego pokolenia, to dla mnie ogromny zaszczyt, ale też wielka odpowiedzialność. Tylko w 2014 r. jako Burmistrz Białołęki pozyskałem środki na budowę 11 nowych placówek oświatowych (3 żłobki, 4 przedszkola, 2 szkoły podstawowe, 2 gimnazja) oraz rozbudowę jednego przedszkola ! Uważam, jednak, że to i tak za mało dla rozwijającej się Białołęki. Nie jest to moje ostatnie słowo w tej kwestii choćby patrząc z punktu widzenia obecnej (2014-2018) kadencji samorządu.

Na Białołęce jest jeszcze dużo do zrobienia. Skuteczne działania zmierzające do budowy linii tramwajowych na Winnicę i Zieloną Białołęka to z pewnością jedne z ważniejszych zadań w nadchodzącej kadencji. Równie ważne będzie dla mnie doprowadzenie do szybkiej modernizacji takich ulic powiatowych jak: Światowida, Marywilska, Głębocka, Kąty Grodziskie i Białołęcka. Na ulicę Głębocką już udało mi się pozyskać, na lata 2015-2017, kwotę ponad 21 mln zł.

Wierzę, że warto pokonać nawet największe przeszkody i – podążając za słowami pewnego pisarza – „domagać się – ze wszystkich sił – tego, czego pragnie.”

Jako aktywny członek stowarzyszeń lokalnych, wieloletni członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej i uczestnik wielu internetowych dyskusji wiem, że prawdziwa wiedza o rzeczywistych potrzebach mieszkańców powinna pochodzić, w jak największym stopniu, bezpośrednio od nich samych. Wyraz tej idei dałem m.in. projektując i budując „Magiczny” Park” na Zielonej Białołęce na podstawie wyników konsultacji z mieszkańcami oraz rozpoczynając budowę Domu Kultury przy ul. Głębockiej.

Inwestycje dzielnicy Białołęka

Ostatnie lata dla Białołęki to intensywny rozwój dzielnicy. Najmłodsza dzielnica Warszawy zmieniła się w tym czasie nie do poznania. Na naszych oczach powstają osiedla, domy, parki i place zabaw, które wypełniają dotąd niezagospodarowaną przestrzeń miejską. W latach 2007-2013 na Białołęce zameldowało się ok. 25 tys. osób. Liczba zameldowanych wzrosła do prawie 100 tys. mieszkańców, choć rzeczywista liczba mieszkających w dzielnicy szacujemy, że jest znacznie większa. Mając na uwadze znaczący napływ młodych ludzi kupujących w naszej dzielnicy swoje pierwsze mieszkania, Białołęka co roku przeznacza przeważającą część budżetu na rozwój edukacji. Widać to doskonale na przykładzie zmodernizowanych placówek edukacyjnych, nowo powstałych szkołach, przedszkolach oraz ambitnych planach na przyszłość. Pod tym względem budujemy najwięcej ze wszystkich warszawskich dzielnic…

Pobierz: Informator inwestycje na Bialolece

Program dla Dzielnicy Białołęka „WCZORAJ, DZIŚ i I JUTRO”

Koło Platformy Obywatelskiej Warszawa Białołęka, wrzesień 2014

I. Lata 2006-2010

W okresie 1994 – 2006 liczba mieszkańców Białołęki zwiększyła się niemal 3 krotnie – przybyło nas około 40 tys., a w latach 2006 – 2010 blisko 20 tys. To dane oficjalne, te nieoficjalne mówią o większych liczbach – nie wszyscy mieszkańcy naszej Dzielnicy są w niej zameldowani[czytaj więcej]

III. Lata 2006-2014 inwestycje miejskie i krajowe

W latach 2006-2014 o Białołęce nie zapomniały władze m.st. Warszawy kierowane przez Platformę Obywatelską oraz władze centralne. Powstał Most Marii Skłodowskiej-Curie, zmodernizowano ul. Modlińską, trwają prace nad uruchomieniem tramwaju na Tarchomin, wiadukty PKP – bezkolizyjne przejazdy nad torami przy ul. Klasyków i Mehoffera i inne[czytaj więcej]

II. Lata 2010-2014

O skali inwe­stycji w Dzielnicy Białołęka świadczą dane dotyczące tylko niewielkiej części zrealizowanych inwestycji: teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Magicznej „Magiczny Park”, budowa SP Nr 355 przy ul. Ceramicznej, budowa SP Nr 356 przy ul. Głębockiej i wiele innych[czytaj więcej]

IV. Zadania na lata 2014-2018

W 2014 r. obchodzimy dwudziestolecie istnienia samorządu Białołęki. Pragniemy życzyć Państwu sprawnych dojazdów do pracy, większej liczby miejsc w placówkach edukacyjnych i terenów rekreacyjnych oraz stacji metra Grodzisk. Ufamy, że nasze działania przyczyniły się do podniesienia jakości życia mieszkańców dzielnicy, którzy wybrali na swój dom Białołękę.[czytaj więcej]

O mnie

Mam 37 lat, jestem mężem ukochanej żony Agnieszki i szczęśliwym ojcem dwóch córek (9 i 5 lat). W swojej aktywności miałem okazje poznać i rozwiązywać jako radny i członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej problemy dużego osiedla mieszkaniowego, gdzie mieszkałem przez wiele lat. Nie obce są dla mnie także problemy mieszkańca domu jednorodzinnego, w którym mieszkam na terenie Białołęki od 6 lat. Prywatnie interesuje się historią, w szczególności kartografią. Bardzo ważne jest dla mnie zachowanie miejscowych tradycji, wspomnień i kultury będących elementem dziedzictwa historycznego – czego efektem są działania na rzecz upamiętnienia Olendrów – dawnych mieszkańców Białołęki. Powstanie Muzeum Warszawskiej Pragi to projekt, któremu kibicuje od lat. Równie istotne jest dla mnie Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Jako dla osoby amatorsko uprawiającej sport i wielokrotnemu maratończykowi ważna będzie budowa obiektów sportowych (hale, boiska przyszkolne). Jestem także długoletnim akwarystą.

Wykształcenie i praca

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW oraz doktorantem na tym Wydziale. W swojej pracy zawodowej (Krajowa Izba Gospodarcza, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług) często współpracowałem przy tworzeniu prawa z przedstawicielami Sejmu, Senatu i poszczególnych ministerstw. Doskonale znam problemy małych i średnich przedsiębiorstw, walczyłem o ich prawa. W grudniu 2010 r. po ponownym wyborze na radnego, zostałem z-ca Burmistrza Dzielnicy Białołęka, a od lipca 2013 r. do marca 2016 r. pełniłem funkcję Burmistrza Białołęki

Mam opinię skutecznego i ambitnego człowieka potrafiącego myśleć nieschematycznie. Moje doświadczenia zawodowe i wykształcenie skutecznie wykorzystuje w pracy na rzecz społeczności mieszkańców Warszawy i Białołęki.

Wyślij mi wiadomość

15 + 12 =

Pół roku kadencji nowego samorządu

Minęło już pół roku od wyborów samorządowych, czas abym przedstawił Państwu wynik moich pierwszych prac na stanowisku burmistrza Białołęki. W tym czasie udało się doprowadzić linię tramwajową do Tarchomina Kościelnego. Z tego szybkiego środka transportu mogą już...

Wolniej przy progach

Jeszcze w październiku w rejonie ulic, gdzie najczęściej poruszają się uczniowie w drodze do i ze szkół zostaną zainstalowane progi. Samorządowcy zdecydowali też o ich ułożeniu na ulicach, na których auta często przekraczają dozwoloną prędkość. Urzędnicy już uzgodnili...